Prima Contact Harta
Widget Informer    Flux RSS
 
Prima   /  PUBLICAŢII   /  Culturi de camp si furajere
Culturi de camp si furajere
08.06.2010
Cultivarea pajistilor pe soluri slab productive

Scopul prezentei lucrări constă în propagarea cunoştinţelor despre pajişti, ca fond funciar deosebit de important pentru agricultură şi producătorii agricoli din Republica Moldova. Autorul speră că pe această cale se va contribui la extinderea în producţie a noilor procedee şi măsuri tehnologice de sporire a producţiei de furaje şi de refacere a fertilităţii solurilor. În lucrare fiind descrise compartimentele: rolul erburilor perene în consrvarea şi sporirea fertilităţii solului, particularităţile biologice şi agronomice alae erburilor perene, ameliorarea pajiştilor prin masuri cu efect îndelungat, semănatul, întreţinerea şi sisteme de folosire a pajiştelor.
 
08.06.2010
Cultura arahidelor

Prezenta recomandările a fost elaborată în conlucrare cu Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţă al Republicii Moldova. Este decrisă tehnologia cultivării arahidelor în condiţiile Republicii Moldova. Sunt expuse cerinţele pedo-climaterice, locul în asolament la cultivarea arahidelor, sistemul de pregătire a solului, soiurile omologate de arahide, întreţinerea semănăturilor pe parcursul vegetaţiei, utilizarea îngrăşămintelor şi protecţia plantelor contra bolilor şi vatămătorilor, recoltarea, uscarea şi păstrarea recoltei.
 
08.06.2010
Cultura graului de toamna

În acest îndrumar sunt expuse rezultatele ultimelor cercetări avansate ale ICCC şi a practicii agricole mondiale, în domeniul cultivării grăului comun şi dur de toamnă. Sunt descrise sortimentul actual de soiuri de grău comun şi dur de toamnă omologate conform zonelor de cultivare în Republica Moldova, în scopul obţinerii recoltelor înalte şi stabile de grâu, fiind recomandate pentru cultivare de către producătorii agricoli. De asemenea sunt descrise particularităţile biologi de creştere şi dezvoltare a acestei culturi, descrierea tehnologiilor avansate de cultivare, combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor specifici, recoltarea, cerinţele faţă de calitate şi eficienţa economică a cultivării grâului comun de toamnă.
 
08.06.2010
Cultura orzului de toamna, orzului de bere, a secarei si a ovazului In Republica Moldova

În acest îndrumar sunt expuse rezultatele ultimelor cercetări avansate ale ICCC şi a practicii agricole mondiale, în domeniul cultivării culturilor cerealiere. Implementarea lor pe larg în toate zonele republicii în scopul obţinerii recoltelor înalte şi stabile de orz, secară şi ovăs. Deasemenea sunt descrise particularităţile biologi de creştere şi dezvoltare a acestor culturi, descrierea tehnologiilor avansate de cultivare, combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor specifici, recoltarea, cerinţele faţă de calitate şi eficienţa economică.
 
08.06.2010
Cultura tutunului

Lucrarea prezentă este adresată cultivatorilor de tutun ce au ca scop sporirea productivităţii şi eficacităţii econmice a cultivării aceste culturi. În indrumar sunt descrise amănunţit particularităţile biologice ale creşterii şi dezvoltării plantelor de tutun, varietăţile si soiurile omologate şi cultivate, tehnologia de cultivare, protecţiea plantelor de boli şi dăunători, recomandări în recoltare şi uscarea tutunului, descrierea eficacităţii economice la cultivarea tutunului.
 
08.06.2010
Floarea soarelui

În această lucrare autorii au vrut să aducă la cunoştinţa producătorilor agricoli importanţa culturii florii-soarelui, tehnologia de creştere, particularităţile şi caracteristicile hibrizilor moderni omologaţi, sistemul de maşini pentru cultivare, protecţia plantelor, recoltarea, cerinţele faţă de producţia marfă, eficacitatea economică.
 
08.06.2010
Lucerna, sparceta, trifoiul

Prezenta lucrare cuprinde recomandări în ceia ce priveşte cultivarea culturilor furajere ca: lucernă, sparcetă şi trifoi. In această lucrare sunt descrise cu lux de amănunte: alegerea terenului şi premargătorilor la cultivarea acestor culturi, tehnologii de cultivare, măsuri de combatere a bolilor şi dăunătorilor, evaluarea producţiei, recoltarea şi procedurile de postrecoltare, în vederea obţinerii furajelor de calitate.
 
Prima   /  PUBLICAŢII   /  Culturi de camp si furajere
 
  •        
 
 
Actualizat la: 25.05.2020
ACSA   \   NOUTĂŢI   \   SERVICII   \   PUBLICAŢII   \   PIAŢA AGRICOLĂ   \   GALERIE FOTO   \   CONTACT   \   IVR ACSA
Tel: (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83 / Fax: (373 22) 23-53-28 Total vizitatori: 3619011
Adresa: 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Email: office@acsa.md
  sus