Prima Contact Harta
Widget Informer    Flux RSS
 
Mecanismul de grevanță proectul MAC-P
imprimare

Informație Generală

Guvernul Republicii Moldova conștientizează că sporirea competitivității sectorului agricol este o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă a sectorului și creșterea economică generală. Programele și politicile actuale sunt dezvoltate cu accent pe competitivitate. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, împreună cu Banca Mondială, au început, la sfârșitul anului 2012, punerea în aplicare a unui proiect agricol de 5 ani „Proiectul Agricultura Competitivă” (MAC- P).

Proiectul MAC-P, finanţat de Banca Mondială/IDA şi implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) are drept obiectiv și vizează sporirea competitivităţii sectorului agroalimentar al ţării prin susţinerea modernizării sistemului de management al siguranţei alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la pieţe şi integrarea practicilor agricole de mediu şi a celor de management durabil al terenurilor.

Proiectul se concentrează pe trei domenii prioritare și elementele acestora:

 • În primul rând, modernizarea sistemului public de gestionare a calității, siguranța alimentelor și sănătatea animalelor și a plantelor, care sunt esențial necesare pentru a menține cota de piață internă și pentru a spori accesul exporturilor de produse alimentare pe piețele tradiționale din țările CSI și pe piața UE .
 • În al doilea rând, facilitarea investițiilor pentru tehnologii și echipamente agricole moderne, unități de infrastructură de post-recoltare și procesare, respectarea siguranței alimentelor la nivel de întreprindere și sprijinirea certificării internaționale de calitate.
 • În al treilea rând, furnizarea de servicii către fermieri, care vizează diseminarea informațiilor și tehnologiilor cruciale de piață, precum și stimulente pentru integrarea practicilor agricole prietenoase mediului.

Aceste trei domenii de asistență de mai sus sunt modelate în concordanță cu pilonii PAC din UE.

Finanțarea inițială pentru MAC-P a permis furnizarea de granturi investiționale cu element de contribuție proprie destinate parteneriatelor de producere emergente doar în subsectorul horticultor. Finanțarea adițională a permis extinderea eligibilității pentru acordarea de granturi investiționale pentru apicultură, colectarea și prelucrarea laptelui pentru a permite o mai mare integrare și agregare a ofertei de către micii producători. Această extindere este justificată preponderent din considerente de reducere a sărăciei, deoarece majoritatea fermierilor apicultori/producători de lapte sunt mici producători de subzistență, care caută oportunități de creștere a veniturilor prin: (i) formarea de parteneriate de producție organizate; și (ii) obținerea accesului la tehnologii, cunoștințe moderne și piețe.

Potențialii beneficiarii trebuie informați cu privire la disponibilitatea granturilor, la criteriile de eligibilitate și la procedurile de depunere a cererilor, precum și la principiile mecanismului de soluționare a contestațiilor pentru a asigura posibilitatea de recurs a fermierilor nemulțumiți. Informațiile privind mecanismul de soluționare a reclamațiilor sunt parte componentă a campaniei de conștientizare și includ puncte de contact specifice, numele operatorilor de reclamații, canalele și perioada de prezentare a cererilor de clarificare și/sau reclamație. Implementarea

Mecanismul de grevanță este implementat de Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) pentru 2 programe de granturi din cadrul proiectului MAC-P:

 • Programul de granturi investiționale “Facilitarea accesului la piețele de desfacere”.

Acest program de granturi investiționale vizează îmbunătăţirea performanţelor producătorilor agricoli prin crearea grupurilor de producători, sporirea competitivităţii producţiei horticole şi, în final, facilitarea şi diversificarea accesului pe pieţele de desfacere. În cadrul acestui program, grupurile de producători constituite din cel puțin 5 membri (persoane juridice și/sau persoane fizice) cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol pot beneficia de suport financiar nerambursabil de până la 350 mii dolari SUA, dar nu mai mult de 50% din costurile eligibile. Totodată, grupurile de producători, anterior finanţate  în cadrul MAC-P, vor fi eligibile pentru accesarea granturilor suplimentare până la plafonul de 350 000 dolari SUA.

 • Programul de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor.

Aceste granturi post-investiționale sunt destinate producătorilor agricoli care începând cu 1 noiembrie 2017, au procurat utilaje/mașini agricole noi tip No-till și Strip-till, anul producerii cărora începe cu 2016 şi/sau au aplicat, după data de 1 noiembrie 2017, practici de management durabil al terenurilor, precum: crearea fâșiilor vegetative de filtrare, cultivarea pe contur, aplicarea măsurilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor, a măsurilor agro-forestiere, de ameliorare a solului, hidrotehnice, aplicarea sistemelor de captare a apei de ploaie, ș.a. Granturile investiționale vor constitui 50% din investiția totală, cu un plafon de 20 mii dolari SUA.

Informație Detaliată
Elementele cheie în cadrul procesului de soluționare a reclamațiilor sunt:
Pentru Fermieri: Formularul de depunere a reclamaţiilor 
Pentru reclamații în formă scrisă, există un Formular de depunere a cererii care include următoarele informații:

 • numele și prenumele reclamantului, genul, vârsta, starea civilă, numărul membrilor familiei, adresa și numărul de telefon;
 • suprafața terenurilor agricole cultivate (proprii și arendate oficial);
 • suprafața terenului cultivat cu mere, prune și struguri tehnici;
 • motive oficiale pentru depunerea cererii;
 • descrierea succintă și clară a reclamației;
 • măsurile luate de consultantul responsabil de RER și răspunsurile/soluțiile oferite reclamantului;
 • numărul de înregistrare, data depunerii, semnătura solicitantului și semnătura consultantului responsabil de RER.

 

Modele_de_formular

 
 •        
 
 
Actualizat la: 15.07.2020
ACSA   \   NOUTĂŢI   \   SERVICII   \   PUBLICAŢII   \   PIAŢA AGRICOLĂ   \   GALERIE FOTO   \   CONTACT   \   IVR ACSA
Tel: (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83 / Fax: (373 22) 23-53-28 Total vizitatori: 3746866
Adresa: 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Email: office@acsa.md
  sus