Recomandări privind lucrările de primăvară în exploatațiile agricole
04.04.2018 madrm.gov.md , 614

Culturi de câmp:

1.1.         Evaluarea pieței și încheierea contractelor de livrare a producției agricole;

1.2.         Evitarea trecerilor exagerate a tehnicii pe câmp;

1.3.         Evitarea arăturii de primăvară;

1.4.         Minimizarea lucrărilor solului în vederea păstrării rezervelor de apă în sol;

1.5.         Alegerea culturilor în dependență de asolament și zona de cultivare (profit, competitivitate);

1.6.         Asigurarea cu semințe de calitate, însoțite de Certificat de valoare biologică (raporturi contractuale și varietăți recomandate - Catalogul soiurilor de plante);

1.7.         Respectarea termenului optim de însămânțare (1-16.04.2018 pe o durată de 5-6 zile), respectarea adâncimii însămânțării și a vitezei tehnicii la însămânțare;

1.8.         Respectarea normei de însămânțare (în anii secetoși norma se va reduce cu 15-20%);

1.9.         Efectuarea analizelor de laborator a solului la elemente nutritive și microelemente, nematozi ș.a.;

1.10.    Administrarea corectă a fertilizanților;

1.11.    Respectarea măsurilor agrotehnice pe întreaga perioadă de vegetație.

Culturi multianuale:

1.12.    Definitivarea urgentă a tăierilor în uscat;

1.13.    Tratamente cu preparate cuprice;

1.14.    Menținerea unei agrotehnici corespunzătoare în plantație, inclusiv partea fitosanitară;

1.15.    Efectuarea corectă a fertilizărilor.

2.1     Asigurarea riscurilor de producție:

2.1.         Legea nr. 243 din 8.06.2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor în agricultură;

2.2.         HG nr. 217 din 24.02.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură;

2.3.         HG nr. 455 din 21.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a resurselor din FNDAMR, submăsura 1.7. (la moment suprafața asigurată este în descreștere);

2.4.         Situația cu Antigrindina 132 puncte rachetare, peste 1,6 mil. ha + 2-ă raioane în 2018 cu 11 puncte rachetare.

http://www.madrm.gov.md/ro/content/recomand%C4%83ri-privind-lucr%C4%83rile-de-prim%C4%83var%C4%83-%C3%AEn-exploata%C8%9Biile-agricole

 

Tel (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83
Fax (373 22) 23-53-28
Adresa : 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Copyright © 2020 ACSA Toate Drepturile Rezervate.