Despre noi
21.08.2009

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, apolitica ce işi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Scopul ACSA-ei este dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin instituirea şi dezvoltarea unei reţele profesionale de prestatori de servicii de informare, consultanţă şi instruire a producătorilor agricoli şi antreprenorilor rurali.

ACSA asigură accesul populaţiei rurale la cunoştinţe, experienţă şi abilităţi, ce ţin de un spectru larg de domenii orientate spre dezvoltarea economică şi socială a satelor din Republica Moldova.

TM_1.jpg

ACSA şi-a lansat activităţile sale în martie 2001 sub denumirea de Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură. La solicitarea beneficiarilor săi, organizaţia şi-a diversificat serviciile, extins raza de activitate şi numarul de clienţi. Acest fapt a determinat schimbarea în denumirea Agenţiei. Astfel, în martie 2005, Agenţia a fost inregistrată la Ministerul Justiţiei cu denumirea Asociaţia Obştească "Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală", pastrându-şi logoul ACSA.

ACSA activează în baza Legii Republicii Moldova cu privire la Asociaţiile Obşteşti nr. 837 din 17 mai 1996 (Monitorul Oficial al RM nr. 6/54 din 23.01.1997).

Marca Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală (ACSA) a fost înregistrată pe data de 08 decembrie 2006 cu numărul 14309 în Registrul Naţional al Mărcilor de către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) al Republicii Moldova. În temeiul Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588-XII/1995, marca ACSA a obţinut protecţia pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 10 ani.

 

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală în cadrul contractului nr. 29 din 22 aprilie 2013 "Servicii de Extensiune Rurală"

 anunţă

Concurs de selectare a organizaţiilor (Prestatori de Servicii)

pentru prestarea serviciilor de informare şi consultanţă în agricultură, în cadrul reţelei de Prestatori de Servicii a Serviciului de Extensiune Rurală, în următoarele regiuni:

Anenii Noi,                           Căinari,                             Călăraşi,                               Cimişlia,

Criuleni,                              Fălesti,                              Ocniţa,                                  Orhei,

Rezina,                                Sîngerei,                           Străşeni                                 Comrat.

Cerinţe faţă de organizaţiile participante:

§  să fie înregistrată ca persoană juridică şi să posede cont bancar;

§  să fie apolitică, non-profit şi neguvernamentală;

§  să posede oficiu, să ofere condiţii de bază pentru procesul de instruire/consultanţă, doi consultanţi regionali şi 10 consultanţi locali ce vor activa exclusiv în cadrul echipei Prestatorului de Servicii;

§  Consultanţii regionali şi locali trebuie să posede cel puţin 6 luni experienţă în prestarea serviciilor consultative;

§  elaboreze şi să propună cel putin o propunere de proiect de implementare a activitatilor demonstrative în aria de deservire;

Organizaţia participantă va prezenta la oficiul ACSA o propunere de proiect (conform unui model solicitat – pentru descărcare clik aici) şi cel puţin o propunere de proiect de implementare a activitatilor demonstrative în aria de deservire (conform unui model solicitat – pentru descărcare clik aici). Pachetul de documente necesare pentru concurs şi informaţia deplină privitor la conţinutul propunerii de proiect şi informaţii suplimentare pot fi obţinute la oficiul ACSA pe adresa:

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), str. 31 August 1989, nr. 98, oficiul 401, 2005 MD, Chişinău, Republica Moldova

Tel: (022) 23 53 54, 23 78 89; Fax: (022) 23 53 28, e-mail: afala@acsa.md sau office@acsa.md.

Persoana de contact: Anatolie Fala, Secretarul Comisiei de Selectare a PS-SER

Informaţii detaliate găsi la fel la pagina web. www.acsa.md şi www.maia.gov.md.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este data de 27 noiembrie 2014, ora 17.00, la Oficiul Central ACSA.

Tel (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83
Fax (373 22) 23-53-28
Adresa : 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Copyright © 2020 ACSA Toate Drepturile Rezervate.