Despre EXPORT MOLDOVA - Fructe şi Legume
21.08.2009
Sistemul Informaţional de Piaţă (SIP) "EXPORT MOLDOVA - Fructe şi Legume" are menirea de a susţine producătorii şi exportatorii de fructe şi legume prin oferirea informaţiei de piaţă valoroase, care este esenţială pentru dezvoltarea unei abordări de business bazate pe cererea de piaţă, în special piaţa de export.
SIP conţine studii de piaţă, informaţii privind standardele UE de marketing pentru produse în stare proaspătă, tarifele vamale la importul în UE, informaţie privind preţuri la nivel regional şi internaţional, date statistice cu privire la importurile UE, trimiteri la diverse site-uri ale producătorilor agricoli din alte ţări, etc.
EXPORT MOLDOVA de asemenea oferă informaţie de contact (inclusiv produsele comercializate) ale clienţilor PDBA.

Acest sistem informaţional de piaţă a fost elaborat în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA) finanţat de agenţia internaţională de dezvoltare a Statelor Unite (USAID) şi implementat de CNFA în Moldova (http://www.cnfa.md/).

Informaţia amplasată pe acest website este considerată exactă pentru data la care a fost creată, cu toate acestea nici USAID şi nici CNFA nu dau garanţie, expresă sau implicită, în ce priveşte corectitudinea informaţiei prezentate şi nu vor purta răspundere pentru daune sau pretenţii legate de utilizarea informaţiei. Folosirea informaţiei afişate pe acest website este posibilă fără negociere preliminară, dar referinţa la http://export.acsa.md este obligatorie. Toate imaginile sunt protejate de drepturile de autor.
Tel (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83
Fax (373 22) 23-53-28
Adresa : 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Copyright © 2020 ACSA Toate Drepturile Rezervate.