Programe de instruire
18.12.2009

ACSA a dezvoltat mai multe module de instruire atât pentru personalul implicat în proiect cât şi pentru beneficiarii acestuia.


1.Instruirea consultanţilor în planificare funciară

Programul de instruire este divizat în 11 module:

 • Conceptul general al proiectelor de reparcelare/consolidare a terenurilor agricole;
 • Selectarea comunităţilor pentru implementarea proiectului;
 • Companii de familiarizare a publicului cu conţinutul proiectului;
 • Inventarierea documentelor cadastrale şi de înregistrare a dreptului de proprietate (Planul 1);
 • Analiza situaţiei existente şi evaluarea necesităţilor;
 • Negocierile cu proprietarii de terenuri şi alte părţi interesate;
 • Evaluarea parcelelor de pământ;
 • Proiectul planului de reparcelare/reamplasare a terenurilor (Planul 2);
 • Finalizarea planului de reparcelare/reamplasare a terenurilor  (Planul 2);
 • Înregistrarea şi realizarea contractelor de înstrăinare a proprietăţii;
 • Rezultatele proiectului.

2.Instruirea şi informarea beneficiarilor

În afara întrunirilor şi discuţiilor în grup la nivel de localitate, în cadrul proiectului vor fi organizate în total 80 de seminare la nivel de comunitate rurală, câte 4 semnare pentru fiecare primărie participantă la proiect. Această activitate a demarat îndată după crearea echipelor locale.

La primul seminar au fost invitaţi proprietarii de pământ, locuitori ai satelor şi autorităţile locale, unde au fost explicate obiectivele proiectului, metodologia şi rezultatele aşteptatele.

Scopul principal al seminarului doi este familiarizarea proprietarilor de teren agricol şi altor persoane interesate în proiect cu rezultatele inventarierii deţinătorilor de cote de teren si cu necesităţile lor de as consolida proprietatea funciara prin mecanismele de piaţă. De asemenea vor fi puse în discuţie problemele cu care se confruntă aceşti proprietari şi în comun se vor sugera propuneri de soluţionare a lor.

Al treilea seminar va avea drept scop explicarea metodologiei negocierilor  individuale cu proprietarii terenurilor, a metodologiei de evaluare a terenurilor agricole şi planul de reparcelare/reamplasare a terenurilor.

Cel de al patrulea seminar şi ultimul din fiecare localitate va fi desfăşurat după încheierea fazei de negocieri cu proprietarii. Scopul principal al acestuia este de a prezenta planul de reamplasare/reparcelare final, a informa despre înregistrarea ce urmează a fi efectuată şi executarea tranzacţiilor negociate.

Tel (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83
Fax (373 22) 23-53-28
Adresa : 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Copyright © 2020 ACSA Toate Drepturile Rezervate.